Analyseer

Orvion-20150305-1381 …uw actief slib met ORVIdetect DNA analyse

In uw actief slib systeem zijn het de micro-organismen die het water daadwerkelijk zuiveren en die de stabiliteit bepalen. Toch worden deze werkpaarden van de zuivering zelden gemeten of gemonitord. We vragen steeds meer van onze actief slib zonder dat we precies zicht hebben op de aanwezige populaties en hoe ze hun werk doen.

Orvion-20150305-1452
In ons DNA laboratorium brengen wij de bacteriepopulatie van uw actief slib systeem in kaart. Met onze ORVIdetect analyses kwantificeren we het DNA van specifieke bacteriën in water- of slibmonsters met de qPCR techniek.

Orvion-20150305-1408

Zo weet u precies of de geschikte bacteriepopulatie in uw zuivering aanwezig is en kent u de specifieke microbiële sleutelparameters in uw zuivering. U kunt sturen op omgevingscondities en uw monitoringsprogramma aanpassen.

Bestel hier uw analyses

Comments are closed