Analyseer uw actief slib

In uw actief slib systeem zijn het de micro-organismen die het water daadwerkelijk zuiveren en die de stabiliteit bepalen. Met onze ORVIdetect analyses kwantificeren we het DNA van specifieke bacteriën in water- of slibmonsters met de qPCR techniek. En u kent de specifieke microbiële sleutelparameters in uw zuivering.

Test afbraak van stoffen in uw zuivering

U wilt weten of bepaalde stoffen in uw zuivering biologisch worden afgebroken. Onze Oxitop testen bepalen de biologische afbraak van specifieke componenten, bijvoorbeeld door uw eigen slib of slib van derden.

Doseer ORVIaugment en verbeter uw zuivering

U wilt uw waterzuivering steeds verder optimaliseren om moeilijk afbreekbare stoffen te verwijderen. Met ORVIAugment bacteriecultures doseert u een bacteriepopulatie op maat en heeft u snel resultaat.

Verbeter uw biologische zuivering

U vraagt steeds meer van de micro-organismen in uw actief slib, ze moeten meer afvalwater zuiveren van meer verontreinigingen tot nog lagere concentraties. Wij helpen u het meeste te halen uit uw actief slib.

Orvion Biolab

Wij analyseren uw actief slib op geschikte bacteriën, testen hoe uw zuivering omgaat met nieuwe stoffen, doseren geschikte bacteriën om uw zuiveringsrendement te verhogen. Met de inzet van onze moderne DNA laboratoriumtechnieken, verbeteren wij de besturing van uw zuivering en uw monitoringsprogramma.